Smruti Tume Sradhanjali (A true Story ) Page-141

ଏବେ ତମେ ଆସିପାର, ଆଉ ଶୁଣ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବାହାରକୁ ଯିବା କାଲି କେଶବର ବାହାଘର ନା ସାମାନ କିଣିବାକୁ ଯିବା ।

ସନ୍ଧ୍ୟା:- କାଲି କେଶବ ର ବାହାଘର !!!  ତମେ ମୋତେ ତ କହିନ,  ମୋତେ କେଶବ ଏବେ ଯାଏଁ କହିନି ।

କୁମାର:- ଏବେ ପରା କହିଲି ।
 ଏମିତି କଣ ଦେଖୁଛ, ମୋତେ ମାରିବ ନା କଣ ??
(ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଲା ପରେ)

 କୁମାର:- ସାଗର କୁ; ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁ କହିଲି ନା ??କେଶବର ବାହାଘର ସାମାନ କିଣିବାକୁ ଯିବା ବୋଲି। 

ବାହାଘର ସାମାନ ନୁହଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାର ଜନ୍ମଦିନ ସାମାନ କିଣା ହବ ।

ସାଗର:- ସନ୍ଧ୍ୟାର ଜନ୍ମଦିନ କେବେ ??

କୁମାର:- ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିକରି କହନୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୁଣିଦବ। ତାକୁ ମୁଁ Suprise ଦବାକୁ ଯାଉଛି ହେଲା ।
 ରହ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣୁଛି ମିଶିକି ଯିବା ।

କୁମାର ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହୁଥାଏ ।
ତମମାନେ ତମ ଜୁଲିଏଟ ସହ କଥା ହଉଥାଅ । 

ମୁଁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାର୍କେଟରୁ ଆସୁଛୁ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ Birthday ଅଛି ସାମାନ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ।
କୁମାର:- ସନ୍ଧ୍ୟା କୁ; ଏଇ ବାୟାଣୀ ସେତିକି ଭାଷଣ ଦିଅ ଚାଲ ଯିବା, ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୋମିଓ ସାଙ୍ଗରେ  କଥା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ। 

ସନ୍ଧ୍ୟା ସେଠୁ ଚାଲିଆସିଲା । କୁମାର, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ସାଗର ମିଶିକି ପ୍ରିୟା ଇଷ୍ଟର ପ୍ରାଇଜେସକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଠି କୁମାର ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ କହିଲା।


To be continued…….


Promo: ( ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଜୁଏଲରି କିଣୁଛନ୍ତି, ପଢିବା Next Page ରେ…… )

                

କୁମାର ଙ୍କ Personal Diary ରୁ……..


Follow my Blog and find Smruti Tume Sradhanjali Part-141Follow My Pages:- 

Thanks….

Smruti_tume_sradhanjali_in_odia_by_kumars_diary_part_141
Smruti+tume+sradhanjali+in+odia+by+kumars+diary+part+141

Facebook Comments

One thought on “Smruti Tume Sradhanjali (A true Story ) Page-141”

Put your Valuable feedback