ଚତୁର ବିଲୁଆ (Clever Fox)

Clever Fox
Clever Fox
ଦିନେ ବାଘ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା । ବିଲୁଆ କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଶିକାର ମିଳୁ ନଥାଏ। ସେ ବେଳେ ବେଳେ ମାଛ, କଙ୍କଡା ଆଉ କେବେ କେବେ ବେଙ୍ଗ ଖାଇ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା । ଏଣେ ବାଘ ବିଲୁଆ କୁ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହୋଇ ବିଲୁଆ ଆସିବ ରାସ୍ତା ପାଖ ବୁଦା ରେ ଲୁଚି ବସିଲା ଏବଂ ବିଲୁଆ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାକୁ ଝାମ୍ପି ତାର ବେକ ମୋଡ଼ି ତାକୁ ମାରି ଖାଇବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା ରେ ବସିଲା । ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟ ନଈ ପାଶ୍ୱରେ ବହୁତ୍ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଧରିଲା। ମାଛ କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିଲା ହଠାତ୍ ବାଘ ତାର ସାମ୍ନାରେ ପହଁଚିଗଲା । ବାଘ କୁ ଦେଖି ତାର ହୋସ ଉଡିଗଲା । ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ କଣ ଶିକାର କରିଲି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ଶିକାର ହେଇଯିବି। ସେ ଡେରି ନ କରି ବାଘ ର ଗୋଡ଼ ତଳେ ମାଛ ଟିକୁ ରଖି କହିଲା , ମହାରାଜ ଏଇ ମାଛ ଟି ଆପଣଙ୍କର। ବାଘ କହିଲା ମାଛ ତୁ ଖା ମାତ୍ର ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି। ବିଲୁଆ କହିଲା ମହାରାଜ ଆପଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ର ରାଜା ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଏ ଜଙ୍ଗଲ ରେ ପତ୍ର ଟିଏ ହଲେ ନାହିଁ । ଆପଣ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ । ବାଘ ଭାବିଲା ଏ କଣ ଆଜି ବିଲୁଆ ମୋ ଆଗରେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଲାଣି । ନା ନା ଏ ତାର କଣ ଗୋଟିଏ ଚତୁରାମି ଥିବ। ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହାର ମାନିବା ପ୍ରାଣୀ ନୁହଁ । ହଉ ମାଛ ଖାଇବି ଏବଂ ବିଲୁଆ କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବି । ବାଘ ମାଛ ଖାଇଲା । ବାଘ କେବେ ମାଛ ଖାଇ ନଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଖାଇଲା ତାକୁ ବହୁତ୍ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଲା । ବିଲୁଆ ପଚାରିଲା ମହାରାଜ କେମିତି ଲାଗିଲା? କହିଲା ଆଉ ଖାଇବେ ?? ବାଘ କହିଲା ତୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ତୋତେ ମିଳିଲା ଆଉ ମିଳିବ ନା କଣ ?? ଏବେ ତୋର ପାଳି!! ତୋତେ ଖାଇବି!! ବିଲୁଆ କହିଲା ମହାରାଜ ଆପଣ ନିଜେ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ନ ଖାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି । ମୋର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ମୋର ଏହା ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୋତେ ମାଛ ଖଣ୍ଡେ ଖାଈବା ଦରକାର ନା?? ବାଘ ଭାବୁକ ହୋଇ କହିଲା ହଉ ତୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଚାଲ ନଈ କୂଳକୁ । ଦୁହେଁ ନଈ କୂଳକୁ ଗଲେ । ସେଠୀ ମାଛ ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ବାଘ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଭାବିଲା ପ୍ରଥମେ ମାଛ ପେଟେ ଖାଇବି ତା ପରେ ବିଲୁଆ କୁ ମାରି ନେଇଯିବି ଗୁମ୍ଫାରେ ଖାଇବି । ବିଲୁଆ କହିଲା ମହାରାଜ ଆପଣ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ କାମ ଟିଏ କରନ୍ତୁ । ବାଘ କହିଲା କହ କଣ କରିବି । ବିଲୁଆ କହିଲା ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପତ୍ର ଟିଏ ହଲେ ନାହିଁ । ଆପଣ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖି ମାନିଯିବେ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଛ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବେ ସେ ଗୋଟାକ ଖାଇ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରି ପାରିବି । ବାଘ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା ଶେଷରେ ବିଲୁଆ ର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ବାଘ ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲା। ବାଘ ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ମାଛ ମାନେ ନଈ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି । ବିଲୁଆ କହିଲା ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ବାଘ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଗଲା ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ସେ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି । ପଙ୍କ ରୁ ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ ଗଲା ନାହିଁ ଯେତେ ଆଗକୁ ପଛକୁ ହେଉଥାଏ ସେତେ ବାଘ ର ଗୋଡ଼ ପଙ୍କ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଯାଉଥାଏ। ବାଘ ବିଲୁଆ ର ଚତୁରାମୀ ବୁଝିଗଲା । ବିଲୁଆ କହିଲା ମହାରାଜ ଆପଣ ମାଛ ଧରି ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି ସେପଟେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଶିକାର କରିବାର ଅଛି । ବିଲୁଆ ବାଘ କୁ “ବାଏ ବାଏ ମହାରାଜ” କହି ସେଠୁ ଦଉଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଗଲା । ବିଲୁଆ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା ଏବଂ ବାଘ ନିଜକୁ ବଳବାନ୍ ଭାବୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଲୁଆ ର ଚତୁରାମି ଯୋଗୁ ପାଣିରେ ଫସି ଗଲା । କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାଘ ଧିରେ ଧିରେ ପଙ୍କ ରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା ।
ଏଥିରୁ ଆପଣ କଣ ଶିଖିଲ ?
୧. ଯେ ଚତୁର, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଖଳ ପ୍ରକୃତି ର କଥା କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନୁଚିତ୍ ।
୨. ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ସେଠୀ ବଳବାନ ର ପରିଚୟ ଦେବା ଅନୁଚିତ୍ ।
୩. ଅସୁବିଧା କୁ ରୋକିବାରେ ବହୁତ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏବଂ ଉଚିତ୍ ରାସ୍ତା କଣ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଦରକାର ।
ନୀଳମାଧବ ଭୂୟାଁ ଙ୍କ କଲମରୁ…
 

Whats Your Options New Tax Or Old Tax ???

Whats Your Options New Tax Or Old Tax ???
Whats Your Options New Tax Or Old Tax ???

WHATS YOUR OPTIONS NEW TAX OR OLD TAX ???

Tax Slab

Old Tax Rate%

New Tax Rate%

Old Tax payable

New Tax Payable

Rs.0/-           to

                     Rs.2,50,000/-

0%

0%

Rs.0/-

Rs.0/-

Rs.2,50,001/- to

                    Rs. 5,00,000/-

5%

5%

Rs.0/-

Rs.12,500/-

Rs. 5,00,001/- to

                    Rs. 7,50,000/-

20%

10%

Rs.50,000/-

Rs.25,000/-

Rs. 7,50,001/- to  

                  Rs. 10,00,000/-

20%

15%

Rs.50,000/-

Rs.37,500/-

Rs. 10,00,001/- to

                  Rs. 12,50,000/-

30%

20%

Rs.75,000/-

Rs.50,000/-

Rs. 12,50,001/- to

                 Rs. 15,00,000/-

30%

25%

Rs.75,000/-

Rs.62,500/-

Rs. 15,00,001/- to

                      above…

30%

30%

Rs.63,000/-

Rs.1,50,000/-

Total Tax to be paid

Rs.3,13,500/-

Rs.3,37,500/-

Some Important Points

·        The Individual Choose New Tax Scheme then He/She will not avail any saving(i.e. LIC, PLI, NPS Etc.) &  you must tax pay Rs.12,500/- with other deductions.

·         The Old Tax Scheme, the individual avail all the deductions.

·         As optionally You can choose New Tax Scheme your income Over the 15 Lac to Above for further instructions, (Upto 10 Lac You can choose New Tax Scheme but depend upon your Saving Particulars either you choose Old Tax Scheme).

·         The Above information collected from new Tax Saving Books, its may be changed on or further so contact your office time to time.


   CLICK HERE FOR DOWNLOAD THE PDF 

 Thanking You, for giving your important time on this web page. 

 By Bhuyans Blog

Lifestyle Changing Thoughts In Hindi Part-81


LCT-419
जब दूसरे को इज्जत दोगे तब
आपको इज्जत मिलने की
100 प्रतिशत संभावना है ।

https://www.bhuyansblog.com

LCT-420
हजारों अच्छे कर्म का फल
एक गलती की वजह से
सब मिट्टी में मिल जाता है ।
आपकी अच्छी सोच आपको
गलती करने से रोक सकता है ।

*https://www.bhuyansblog.com/2019/10/lifestyle-changing-thoughts-in-hindi.html?m=1

LCT-421
अपने अतीत के दुख को भुलाने की कोशिश करो,
नहीं तो ये आपको भविष्य में दुःख देते रहेगा ।

http://www.bhuyansblog.com/2020/10/lifestyle-changing-thoughts-in-hindi76.html

LCT-422
सबके प्रति अच्छा मनोभाव रखना ही
धर्म है नहीं तो आजकल जान बुझ कर
लोग अधर्म करते रहते हैं ।

https://www.bhuyansblog.com/2020/10/Lifestyle%20Changing%20Thoughts%20In%20Hindi%20Part-74.html

LCT-423
मां की कृपा अपार है
संकट में राह दिखाना
और असंभव को संभव करना
सब उनकी आशीर्वाद है ।
*जय माता दी*
https://www.bhuyansblog.com/2020/10/Lifestyle%20Changing%20Thoughts%20In%20Hindi%20Part-75.html

Lifestyle_Changing_Thoughts_In_Hindi_Part_81


Bhuyans Blog


Thanking You, for giving your important time on this web page. By Bhuyans Blog

Lifestyle Changing Thoughts In Hindi Part-79

LCT-409
उचित रास्ता चुनाव करना गलत नहीं है,
मगर उचित रास्ते में गलत की और ध्यान देना
आपके लिए संकट युक्त होगा ।
https://www.bhuyansblog.com

LCT-410
संपर्क में संदेह और कार्य में आलस बहुत दुख देता है ।
ऐसे अभ्यास से दूर रहना आपके लिए लाभ दायक है ।

https://www.bhuyansblog.com

LCT-411
बह अंत तक प्रयास करते रहते हैं, की आप की हर समस्या दूर हो और अच्छा ज्ञान प्राप्ति करो, बह गुरु कहलाते हैं ।

https://www.bhuyansblog.com

LCT-412
दूसरे के प्रति आप कैसे हो बह सिर्फ बह जानता है,
इसलिए अपनी तारीफ हो सकें तो कम करें,
अपने लिए अच्छा है ।

https://www.bhuyansblog.com

LCT-413
कार्य का भार संपर्क के ऊपर मत दिया करो,
इसमें आपकी कमियां पता चलता है ।

https://www.bhuyansblog.com

Lifestyle_Changing_Thoughts_In_Hindi_Part_79


Bhuyans Blog


Thanking You, for giving your important time on this web page. By Bhuyans Blog

Lifestyle Changing Thoughts In Hindi Part-80


LCT-414
आज बहुत काम किया हूं,
यह दूसरे को इसलिए मत बोलो कि वह तारीफ करें,
बल्कि आप अपनी सहनशीलता की
कमियां प्रदर्शन कर रहे हो ।

https://www.bhuyansblog.com

LCT-415
दूसरे से तारीफ तब सुनोगे जब आप कुछ
करके दिखाओगे।

https://www.bhuyansblog.com

LCT-416
आपकी शरीर को कोई हाथ नहीं लगाएगा,
जब आप इस दुनिया से चल बसोगे ।
इसलिए अपनी शरीर को पहले ध्यान दो ।

https://www.bhuyansblog.com

LCT-417
जितना शरीर को रगडोगे उतना ऊर्जा जन्म लेगा,
बही ऊर्जा आपको जीने की Validity बढ़ाएगा ।

https://www.bhuyansblog.com

LCT-418
दूसरे के बेहकाब में आओगे तो
अपनी इज्जत खो बैठोगे ।
खुद कैसे इज्जत कमाओगे ये
आप की कार्य कहलाएगा ।

https://www.bhuyansblog.com

Lifestyle_Changing_Thoughts_In_Hindi_Part_80


Bhuyans Blog


Thanking You, for giving your important time on this web page. By Bhuyans Blog

Lifestyle Changing Thoughts In Hindi Part-78

LCT-404
असलियत कितना दिन छुपाओगे , एक दिन आपको उनकी कट घरे में खड़ा होना ही है, तो आज क्यूं नहीं। खुद सही साबित करने की कोशिश करो ।
http://www.bhuyansblog.com

LCT-405
अपने अंदर की शैतान को सब अनुभव करते होंगे परन्तु अपने अंदर की भगवान को कभी अनुभव किया है ???
कोशिश करें !!!
http://www.bhuyansblog.com

LCT-406
इंतजार कभी ख़तम नहीं होता है
लक्ष कभी पूरा नहीं होता ।
यह सब आपकी एक बहाना है
प्रयास करने से क्या नहीं होता ।
हारो मत, कर चलो ।

https://www.bhuyansblog.com

LCT-407
ऐसे नहीं है की आप जल्दी उठ गए हो तो आप अपने आप को महान समझो,
महान तो बह है जो रात भर ईमानदार से अपनी कार्य निभाते हैं ।

https://www.bhuyansblog.com

LCT-408
एक अच्छा संपर्क आपसे सुरवात होता है
और उसको और मजबूत करने केलिए आपकी
चरित्र, और व्यवहार अत्यधिक महत्वपूर्ण है ।

https://www.bhuyansblog.com

Lifestyle_Changing_Thoughts_In_Hindi_Part_78


Bhuyans Blog


Thanking You, for giving your important time on this web page. By Bhuyans Blog