ସ୍ୱାର୍ଥପର

ଏଠି ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯିବେ ଯଦିନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା ଦୁନିଆ ରୁ ଲିନ ହୋଇଯିବ ।ଯଦି କୁହାଯାଏ ତେବେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହିଁଅସଲି ସମ୍ପର୍କ ର ଚାବିକାଠିଯେଉଁଠି ସ୍ବାର୍ଥ ନାହିଁ ସେଠି ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ଛଳନା ମାତ୍ର ।ଯେଉଁଠି ସ୍ବାର୍ଥ ଅଧିକାର କୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେସେଠି ଭଲ ପାଇବା ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏବାକି ଯେଉଁଠି ସ୍ବାର୍ଥ ନଥାଏ ସେଠି ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଛଳନା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପଡେ । ନୀଳମାଧବ ଭୂୟାଁ ଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ…