ସ୍ୱାର୍ଥପରଏଠି ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯିବେ ଯଦି
ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା ଦୁନିଆ ରୁ
ଲିନ ହୋଇଯିବ ।
ଯଦି କୁହାଯାଏ ତେବେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହିଁ
ଅସଲି ସମ୍ପର୍କ ର ଚାବିକାଠି
ଯେଉଁଠି ସ୍ବାର୍ଥ ନାହିଁ ସେଠି
ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ଛଳନା ମାତ୍ର ।
ଯେଉଁଠି ସ୍ବାର୍ଥ ଅଧିକାର କୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ
ସେଠି ଭଲ ପାଇବା ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ
ବାକି ଯେଉଁଠି ସ୍ବାର୍ଥ ନଥାଏ
ସେଠି ଭଲ ପାଇବା ହିଁ
ଛଳନା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପଡେ ।

ନୀଳମାଧବ ଭୂୟାଁ ଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ…

Facebook Comments

3 thoughts on “ସ୍ୱାର୍ଥପର”

Put your Valuable feedback