Odia Stories

ରିନା (ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ) ତୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଧା ଗଢା ସମ୍ପର୍କ ପାଗଳ ଗୋଟିଏ ଡାଳର ପକ୍ଷୀ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ସଂଘର୍ଷ ରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଥାଉ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସଂଘର୍ଷ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଜେ ଉଚିତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ । By. Nilamadhab Bhuyan