🌼ହେ ଜୀବନ🌼 (୨)

helylife2
heylife2


ହେ ଜୀବନ….
ଏତେ ବି ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନା
ଯେମିତି କି ମୁ , ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଯିବି ।

ଏତେ ବି ତୁମେ ଦୁଃଖ ଦିଅନା
ଯେମିତି କି ମୁ , ଖୁସିରେ ରହିବା ଭୁଲିଯିବି।

ଏତେ ବି ତୁମେ ଲୁହ ଦିଅନା
ଯେମିତି କି ମୁ , ହସିବା ଭୁଲିଯିବି।

ଏତେ ବି ତୁମେ ପରିକ୍ଷା ନିଅନା
ଯେମିତି କି ମୁ , ହାରିବା ଜିଇଁବା ଭୁଲି ଯିବି।

ହେ ଜୀବନ….ଏତେ ବି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନା…….
               ରବୀନ୍ଦ୍ର ଙ୍କ କଲମରୁ…
Advertisements

Thanking You, By Bhuyans Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *