ଗୁରୁ

Guru, teacher, teachers day
ଆମ ସଂସ୍କୃତି ରେ ଗୁରୁ ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ରେ ଥାଏ ।
ଆମେ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବାପା, ମା, ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହାସ ଦିଅନ୍ତି ।
ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ନାଗରିକ ରୂପରେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ।
ବାସ୍ତବ ରେ ଗୁରୁ ସେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ତାଗିଦ୍ କରନ୍ତି ।
ସମସ୍ୟା ର ଉଚିତ୍ ସମାଧାନ ସେ କୁହନ୍ତି ।
ସମସ୍ୟାକୁ ସାଧାରଣ ସ୍ବରୂପ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ।
ଗୁରୁ ଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ।
ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଖରାପ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ।
ଶିଷ୍ୟ ଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତି ।
ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଙ୍କ ଉପଦେଶ ଠିକ୍ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପରି ନା କିଛି ଅଲଗା ??
କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ।
ଧନ୍ୟବାଦ ।

If the contents helpful so share to your friends, Thanking You.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *