ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ

ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ, way of life, way of your life
ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ

ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ପଥିକ ପରି
କିଛି କ୍ଷଣ ତୁମ ସହ 
ଚାଲିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି
ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ …
କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ର
ମନାନ୍ତର – ମତାନ୍ତରର
ଗୋଟେ ଉପସଂହାର ପାଇବା ପାଇଁ
ତୁମର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ରେ
ପାଦ ଚିହ୍ନ ଲିଭିଗଲା କ୍ଷଣକ ଭିତରେ…
ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁମେ ଫେରିବ କି ନାହିଁ
ଆଭିଜାତ୍ୟର ରାଜ ରାସ୍ତା ପାର ହୋଇ
ସମ୍ପର୍କର ପଥପ୍ରାନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ…


ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା ଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ…Advertisements

If the contents are helpful to share them with your friends, Thanking You.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *