Tag Archives: ଅଲଗା ଲାଗୁଛୁ

ଅଲଗା ଲାଗୁଛୁ ??

Poem,
ଅଲଗା ଲାଗୁଛୁ
ବସନ୍ତ କଣ ?
ଜାଣିବା ଦିନରୁ 
ତୋ ଦେହରେ
ବସନ୍ତ ଆଉ ଫଗୁଣର
ରଙ୍ଗ ବି ଲାଗିଯାଇଛି ?
ତୋ ଅଜ୍ଞାତରେ – ତୋ ଅଜାଣତରେ କି 
ତୋ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ???
ମାତ୍ର ତୁ ସେଦିନ ଠୁ
ଖାସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛୁ ।।।
ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା

If the contents helpful so share to your friends, Thanking You.