Tag Archives: dailyprompt-2053

Relax

How do you relax?

1. I like listen the spiritual song

2. like to Read Comics book or Stories

3. and write my own thinking on my note pad

These three methods make me relax and give happiness whenever I feel bored.

1. ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ

2. କମିକ୍ସ ବୁକ୍ କିମ୍ବା କାହାଣୀ ପଢ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ

3. ଏବଂ ମୋ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡରେ ମୋର ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲେଖିବା ପସନ୍ଦ କରେ ।

ଏହି ତିନୋଟି ପଦ୍ଧତି କରିବା ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ବହୁତ୍ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ ।