Sun (ସୂର୍ଯ୍ୟ)Sun
Sun
ସୂର୍ଯ୍ୟ
******
ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ- ପୂର୍ଣ୍ଣତୋୟା ।
ସକାଳର ଏକ ଅମୃତବେଳାରେ
ଶପଥ ନେଇ ଆସୁଛ,
ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବ୍ୟଭିଚାର ଠୁ ଛଳନା,
ହିଂସ୍ର ଠୁ ହିଂସ୍ର; ରକ୍ତରୁ ରକ୍ତ ପାତ
ଅଭିନୟଠୁ ପୃଥିବୀରେ ବାସ୍ତବତା ଯାଏ
କେବଳ ତମେ ଦେଖିବାର,
ତମକୁ କିଏ ଜାଣିନପାରିଲେ ବି
ତମର ଶାନ୍ତ-ରୁଦ୍ର-କୋମଳ
ରଶ୍ମି ପାଖରେ
କେବଳ ତମେ ହିଁ
ପୂଜା ଆଉ ପୂଜାରୀ ।।

ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା ଙ୍କ
ଲେଖନୀରୁ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *