ଆଦର୍ଶ


Idol,adarsh, mo ଗୁଣ ଗାରିମା, sad pathare
ଆଦର୍ଶ
ଆଦର୍ଶ କୁ ଭିତ୍ତି କରି
ସଦ୍ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ସିନା
ଆଦର୍ଶ ର ଖଣ୍ଡନ ହେବାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ
ବାରମ୍ଵାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ।

ନିଜର ଗୁଣ ଗାରିମା କୁ ବଞ୍ଚେଇ
ଆଉ କଣ ଚାଲି ହେବ ଏ ଦୁନିଆରେ ?
ସମସ୍ତେ ତ ଭକ୍ଷକ ସାଜି ଗଲେଣି ।

ବୁଝିବାକୁ ସଭିୟେଁ ଅସମର୍ଥ !
ସମୟ ଚକ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ସିନା
ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ କରି ଚାଲି ଛନ୍ତି ।

କିଏ ଆପଣା ଆଉ କିଏ ପର
ଏଠି କେହି ନିଜର ନୁହେଁ
କେବଳ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ
ସଭିଏ ଏଠି ସ୍ବାର୍ଥ ର ଶିକାର ହେଲେଣି ।

କେବେ ବୁଝିବେ 
କେବେ ସେ ସମୟ ଫେରି ଆସିବ
ନା ଅଛି ଆଶା ସେ ଭବିଷ୍ୟତ କୁ
ନା ଅଭିପ୍ରାୟ ସେ ଅତୀତ କୁ
କଣ ହରେଇ ଆଉ କଣ ପାଇବି
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି
ଚାଲିଛି କେବଳ ଆଦର୍ଶ କୁ
ଜାବୁଡି ଧରି । 

ନୀଳମାଧବ ଭୂୟାଁ (ଲେଖକ)
 If the contents are helpful to share them with your friends, Thanking You.

Facebook Comments

One thought on “ଆଦର୍ଶ”

Put your Valuable feedback