ନୂଆ


ନୂଆ, ଓଡ଼ିଆ କବିତା, ନୀଳମାଧବ, ନୀଳ, nila, madhab, poem, odia
ନୁଆ
ଜୀବନକୁ ନୂଆ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇ
ଆଜି ନିଜେ ନୂଆ ହୋଇଗଲି
ସମ୍ପର୍କ ର ନଈ ସୁଅ ରେ ପୁଣି
ଭାସି ଭାସି ଆସି ସେ ସ୍ଥାନରେ
ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି..

କେତେ ଯେ ଟାହୀ ଟାପରା
ଶୁଣିବାକୁ ଥିଲା ଆଜି
ମନେ ହେଉଛି ଆଉ ସହି ହେବନି..

ପାର କରିବା ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି
ଏହି ଉଚ୍ଚତା ଦୁର୍ଗ ର ଚଲାପଥ 
ନାହିଁ ମୋର ସାହାସ
ଆଶା ଆଜି ନିରାଶା ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି…

କଣ ହେବ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ
ଏମିତି ବେକାର ଯିବ ମୋର ପାଠ ପଢା
କେତେ ଥର ଆଉ ହାରିବି
ଭାବୁଛି ଜୀବନକୁ ହାରି ଦେବୀ 
କିନ୍ତୁ
ନା… ନା… 
ନା ମୁଁ କାପୁରୁଷ ର ଆଖ୍ୟା ନେବି..
ନା ମୁଁ ଅକ୍ଷମ…
ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି
ତୋଳିବାକୁ ମୋ ନୂଆ ଜୀବନ ।


ନୀଳମାଧବ ଭୂୟାଁ ଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ…
ବୁଗୁଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ।

If the contents are helpful to share them with your friends, Thanking You.

Facebook Comments

2 thoughts on “ନୂଆ”

Put your Valuable feedback