ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆ

ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆ, bichitra dunia, manoj
Bichitra dunia
ତୁମେ ମହାନ୍, ଏ ସୃଷ୍ଟି ରେ
ଗୋଟେ ସ୍ତାପତ୍ୟର, ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାର
ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ
ଏ ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆ ର
ମହିୟସୀ ରାଜଶ୍ରୀ କଳା ତୁ,
ଯୌବନ ଯୁଗରେ…..;
ତୋ ଦେହରେ ଫୁଟିଥିବା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଆଉ
ପ୍ରତିମାର ପ୍ରତିଛବି ଦିନେ
ନିଷେଶ ହୋଇଯିବ;
ସମୟର ଗତକର୍ମ ପରୀ ହେଲା ପରେ
ଭୁଲିଯିବୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ
ଆଉ ଅତୀତକୁ
ଭୂଲିଯିବୁ ତୋର ଅବଦାନ କଣ ;
ଉପଭୋଗ କାଳରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଯିବୁ…,
ମାଟି ପବନରେ ମିଶିଯିବ
ଲୁଚିଥିବା ତୋ କଳାଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗର
ମଧୂପ -ମାଧୁଜ୍ୟ
ଧ୍ଵଂସ ସ୍ତୁପ ଇତିହାସ ପାଲଟିଯିବ
ବୟସ ର କାହାଣୀ ସବୁ ।
ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା
ଙ୍କ କବିତା ପୃଷ୍ଠାରୁ…

If the contents are helpful to share them with your friends, Thanking You.

Facebook Comments

Put your Valuable feedback