Believe

What’s something you believe everyone should know.

I always believe in the present. But people always think about the future and do everything. Yes, it is true that we should do everything with the future in mind, but real life is in the present. Save money and wealth for the future but live in the present. It is my belief that if I know how to live in the present, my future will not be dark. And everyone needs to know this. Thank you.

Advertisements

ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବର୍ତମାନ କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ସର୍ବଦା ଭବିଷ୍ୟତ କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି । ହଁ ଏହା ସତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସବୁ କାମ କରିବା ଉଚିତ୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ବର୍ତମାନ ରେ ଥାଏ । ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମ୍ପତି ରଖ କିନ୍ତୁ ବର୍ତମାନ ରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର । ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେ ବଞ୍ଚିବା ଜାଣେ ତେବେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ମୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *