Category Archives: Digambar

ସେ ସମୟକିଛି କାହାଣୀ ଥିଲା
ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର
କିଛି ଚାହାଣି ଥିଲା
ମନ କିଣି ନେବାର
ଭାବନା ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର
କିଛି ସମୟ ଥିଲା
ତୁମେ ବଦଳି ଯିବାର
ସମ୍ଭାବନା ଆଉ ବାସ୍ତବକୁ
ପଦାଘାତ କରି ଫେରିଗଲ…
ଫେରିଗଲ
“ସେ ସମୟ” ପାଖରୁ
ବୋଧ ହୁଏ ତୁମେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ
ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲ
ତା ଠାରୁ ବହୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ
ତୁମ ପାଖରେ ନା ଅଛି
ଅଭିଯୋଗ ନା ଅଭିମାନ
ନୀୟତିର ବିଚିତ୍ରତା ତୁମକୁ
ମହାନ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ- ପ୍ରତିଯୋଗୀ
କରିଦେଲା “ଲୋଭ ର” ।ଦିଗାମ୍ବର ସେଠୀ
ଗୋଳାବନ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମ

ତୁମ ପାଖରେତୁମକୁ ଦେଖିଥିଲି
ଅନେକ ଦିନ ତଳେ
ଝାପସା ମନେ ପଡେ କେତେ ପଦ କଥା,
ସେହି ମହାନୁଭବି କାହାଣୀରୁ ପଦେ,
ଆଜି ସତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି
ଅଯ୍ୟାଚିତ ଭାବେ ଦେଇଥିବା
ଉପଦେଶ କିଛି ।

ତଥାପି ଯଦି, କିନ୍ତୁ ନଥାଇ
ସେ ସମୟଟା ଫେରନ୍ତା କି ?
ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି
ତୁମ ପାଖରେ ;
ଜୀବନରେ ସୁନେଲି କିରଣ
ନେଇ ଆସିଥିବା
ସେହି ଭାବନା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ପାଖରେ !!ଦିଗାମ୍ବର ସେଠି
ଗୋଳାବନ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମ