ବରଷା ରାଣୀ

Barish, writer, puja swain, ବର୍ଷା, ବରଷା
ବରଷା ରାଣୀ
ବରଷା ରାଣୀ
ବରଷା ରାଣୀ ଲୋ
ବରଷା ରାଣୀ
ତୁ ହେଉଛୁ ଆମ ମୁକୁତା ମଣି।
ଯେବେ ତୁ ଆସୁ ଶବଦ କରି
ମନରେ ନେଇ ଖୁସି ଲହରୀ।
ତୋହରୀ ପାଣି ବୁନ୍ଦା କୁ ନେଇ
ସଭିଏଁ ନାଦ କରନ୍ତି ଏଠି
ତୋତେ ନେଇ କେତେ ଖୁସି ମନାନ୍ତି
ଦେଖରେ ଦେଖ
ଆକାଶୁ ଆଜି ଖସୁଛି ମୋତି।
ତୋହରୀ ଅମୃତ ଜଳୀୟ ବିନ୍ଦୁ
ଗଢା ହୋଇଯାଏ କେତେ ଯେ ସିନ୍ଧୁ।
ଯେବେ ତୁ ଛୁଇଁ ଦେଉ ଧରାକୁ
ନଦୀ ପୋଖରୀ ଫେରି ପାଆନ୍ତି ଖୁସିକୁ ।
ଯେବେ ଧରଣୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁରେ
ଉତପ୍ତ ହୋଇ ଥାଏ
ତୋହର ବର୍ଷା ଜଳରେ ସେତ
ଶିତଳ‌ ଶାନ୍ତ ହୁଏ।
ଚାଷୀ ଭାଇ ଚାଷ ପାଇଁକି
ଅନେଇ ବସେ ତୋ ବାଟ ଚାହିଁ
ଯେବେ ପଡଇ ତୋହର ଜଳ‌
କୃଷକ ଧରେ କୋଡ଼ି କୋଦଳ।
ବରଷା ରାଣୀ ଲୋ ବରଷା ରାଣୀ
ଯେବେ ତୁ ଆସୁ ଛମ୍ ଛମ୍ କରି
ବିଶ୍ବର ଜୀବ ଜଗତ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ସେ କ୍ଷଣି।
ତୋହରୀ ଜଳ ପାଇଲା ପରେ
ସବୁଜ ଭରେ ବନ ତରୁ ଲତା
ସ୍ବର୍ଗ ପରି ଲାଗେ ଆମ ପୃଥିବୀ ଟା।
ତୋ ଋତୁ ଯେବେ ଆସଇ ଗଗନେ
ବରଷା ରାଣୀ କୁ ନେଇ
ଫଳ ଖାଦ୍ୟ ରେ ଅଭାବ ନ ଘଟଇ
ସଭିଙ୍କ ପେଟ‌ ଭରଇ ।
ପୂଜା ସ୍ୱାଇଁ (ଲେଖିକା)
ପୂଜା ସ୍ୱାଇଁ ଙ୍କ କିଛି ନୂତନ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ

If the contents are helpful to share them with your friends, Thanking You.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *