ସମୟ ( Time)

Time(Odia poem)
Time


ଆଖିରେ ଆଖିଏ
ନିଦ ଥାଇ ମଧ୍ୟ
ଆଖି ଫେରେଇ ଦେଉଛି 
ସେ ନିଦ୍ରା କୁ।

ଆଖି ମଳି ମଳି 
ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥାଏ
ମୋବାଇଲ ର ସମୟ ।

ସମୟ ଉପରେ କାହାର ଅବା
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଅସୀମିତ ପଥ
ଦେଇ ଗତି କରୁଥାଏ ।

ଏକ ଗୋଲାକାର
କଣ୍ଟା ପରତ କୁ ରଗଡ଼ି
ଘୁରି ବୁଲେ ଏକ ଧାରାଗତ ସୁଅ ରେ ।

ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କୁ ଦର୍ଶାଇ
ତଥା ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ 
କିଛି ସମୟ ପରେ ଅତୀତ 
ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ 
ବୋଲି କହି ଚାଲେ ।

ସେ ଏକ ଦିଗକୁ ବଢିଚାଲେ 
ଯାହା ଏକ ସତ କୁହା ଯନ୍ତ୍ର
ଯାହା ସମୟ ନୁହଁ ଆମକୁ ଆମ 
ଦୁର୍ବଳତା ର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ । 


ନୀଳମାଧବ ଭୂୟାଁ
ଙ୍କ କଲମରୁ…