ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ…


ଡେଣା ନଥିବା ପକ୍ଷୀ ଟିଏ ମୁଁ
ଉଡ଼ିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ 
କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ ମୁଁ…
 
ଝିଅ ଟିଏ ବୋଲି ଉଡିବାକୁ ମନା,
ଝିଅ ହୋଇ କି ଅବା ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ
ଜେଜେ ଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେଜେ ମା ଙ୍କ ଗେଲ୍ହି
ବାପା ଙ୍କ ପରୀ, ମା ର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ମୁଁ…


ଭାଇଙ୍କ ଅଲି ଅଳୀ ଭଉଣୀ ଟିଏ ମୁଁ
କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଆଖିରେ ଝିଅଟିଏ ମୁଁ…
ଝିଅ ହୋଇ ଉଡ଼ିବା କଣ ଦରକାର??
ଏତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସ୍ଵତ୍ୱେ ବି
ଉଡ଼ି ବାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଲି ମୁଁ…


ଆଜି ଆଶା କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରେ 
ପରିଣତ କଲି ମୁଁ
ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଗୌରବ ର
ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟ କାମନା କୁ
ସଫଳ କରିବାର ଉଦାହରଣ ମୁଁ
ଏ ସ୍ବପ୍ନ ଭୂମିର ବୋହୂ ମୁଁ…


ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ମାନ ର
ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ ମୁକୁଟ ମୁଁ
ଏ ଦେଶର ଝିଅ ମୁଁ
ଏ ମାଟିର ଝିଅ ମୁଁ
ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମୁଁ…
ରୁବି ନାହାକ (ଲେଖିକା)
ସୋଲଣ୍ଡି , ଗଞ୍ଜାମ ।If the contents are helpful to share them with your friends, Thanking You.