Tag Archives: #bahu_bandhan

In Your Arms ( ବାହୁ ବନ୍ଧନ )

In Your Arms ( ବାହୁ ବନ୍ଧନ )
In Your Arms ( ବାହୁ ବନ୍ଧନ )

ବାହୁ ବନ୍ଧନ
********
ସମୟର ଆବହ ମାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର
ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ
ପାହାଡ଼ର ସେ ପାଖରୁ, ଦୂର ଦିଗ୍ ବଳୟରୁ
ଅନ୍ଵେଷଣେ ମାତିଗଲା ପଦ୍ମର ସନ୍ଧାନେ
ଏଠି ତ ପ୍ରତିଦିନ ମିଳନ ହୁଏ ଦୁଇଟି
ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ
ପ୍ରାଣ ବିଲୟର, ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ
କୋହ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଅପସରି ଯାଏ ।
ରୋଧିଲା କଳା ବାଦଲ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୀପ
ଅଟହାସ ଭରିଦେଲା
ଗଗନ ବନରେ ପ୍ରେମ ପୁଷ୍କରିଣେ
ଦେଇଗଲା ବିଛେଦର ଦୁଃଖ ଆଜି ଦୁଇ ମନେ ।

ଆସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସ ତୁମେ ମୋ ସମ୍ମୁଖ କୁ
ପୁଲକିତ ହସଦେଇ
ବୀର କନ୍ଦଣରେ ସଭାରେ ଆସନରେ
ବୁହାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏ ଆଖିରେ ସବୁତକ ଲୁହ
ଥାଇ ତୁମ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ।


ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ
କବିତା ପୃଷ୍ଠାରୁ….