ମୁଁ ଜାଣେନା ଏ ପକ୍ଷୀ କଣ ଭାବୁଛି…

ଓଡ଼ିଆ , ଓଡ଼ିଆ କବିତା , ମୁଁ ଜାଣେନା
Munn Janena 


ମୁଁ ଜାଣେନା ଏ ପକ୍ଷୀ କଣ ଭାବୁଛି…(2)

ମୁଁ ଜାଣେନା ଏ ପବନ କଣ ଭାବୁଛି…


କାହିଁକି କେଜାଣି ଏ ଅଜଣା ପବନ

କେତେବେଳେ ଧୀରେ ବହେ ତ କେତେବେଳେ ଅମାନିଆ,

ସତରେ ଏ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀଟି ତାର ବାଟ ବଦଳେଇଦିଏ କି

ଏ ପବନ ର ବହିବା ସ୍ରୋତ ର ଦିଗରୁ ?

ମୁଁ ଜାଣେନା ଏ ପକ୍ଷୀ କଣ ଭାବୁଛି…(1)


ପକ୍ଷୀ କଣ କେବେ ପବନର ଦିଗ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାକରେ ?

ନା…..

ସତରେ ସେ ପକ୍ଷୀ ନିଜ ବାଟକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ

ବରଂ ସେ ଦିଗ ସହିତ ଉଡିବାକୁ ସାହସ କରେ

ମୁଁ ଜାଣେନା ଏ ପକ୍ଷୀ କଣ ଭାବୁଛି…(1)


ହଁ କେବେ ସେ ଜୋରରେ ଉଡିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାକରେ ତ

ଆଉ କେବେ ଥକିଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରେ କିଛି ସମୟକୁ

ହେଲେ ଏ ପବନ କଣ ବୁଝିପାରେ? ପକ୍ଷୀ ମନର ବ୍ୟଥା ..

ମୁଁ ଜାଣେନା ଏ ପକ୍ଷୀ କଣ ଭାବୁଛି…(1)


ହଁ କେବେ କେବେ ଏ ପବନ ଧୀର ହୋଇଯାଏ

ତ ଆଉ କେବେ ଦିଗ ବଦଳେଇ ଦିଏ

ସତରେ ସେ କଣ ସବୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି

ମୁଁ ଜାଣେନା ଏ ପବନ କଣ ଭାବୁଛି…।

ମୁଁ ଜାଣେନା ଏ ପକ୍ଷୀ କଣ ଭାବୁଛି..(2)


ଧନ୍ୟବାଦ


ନୀଳମାଧଵ ଭୂୟାଁ ଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ…..
If the contents are helpful so share them with your friends, Thanking You.