Smruti Tume Sradhanjali (A true Story ) Page-43


କୁମାର:- ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲିଯାଉଛ ।


ସନ୍ଧ୍ୟା:- କଣ ?

କୁମାର:- ସତରେ ଜାଣିନ ନା ଜାଣିକି ଜାଣିଲାଭଳି ହଉଛ ।

ସନ୍ଧ୍ୟା:- ସତରେ ଜାଣିନି କଣ କୁହ ? ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି । ଆଉ କଣ ଦରକାର କୁହ ମୁଁ ଆଣିଦେବି ।

କୁମାର:- କୁଆଡୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବନି, ତମ ପାଖରେ ଅଛି । 

ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି । ତମ ଗୋଲପି ଓଠରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ Kiss ।

ସନ୍ଧ୍ୟା:- ଦୁଷ୍ଟ କୋଉଠିକାର, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି ନା, ଆଉ କଣ ଯେ ।

କୁମାର:- ସେଟା ତ Evening ର ଟିଫିନ୍ ଥିଲା । ଆଉ Dinner ମିଳିବନି କି ।

ସନ୍ଧ୍ୟା:- ଏବେ ପରା Dinner ସାରିକି ଆସିଲ ।

କୁମାର:- ସେ Dinner ପେଟ ସିନା ପୁରିଗଲା ହେଲେ ମନ ପୁରିନି । 

ମନକୁ ବି ଭୋକ ଲାଗିବନା, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବନି ନା କଣ ?? ଦିଅ ଦିଅ ଜଲଦି ଦିଅ ଭୋକ ହେଲାଣି ।

ସନ୍ଧ୍ୟା:- ତମକୁ କିଛି ବି କହି ହବନି । 

ସତରେ ଦେବି ନା କଣ ?? ବୋଉ ସୋଇନି ଯଦି ସେ ଚାଲିଆସିବ ।

କୁମାର:- ସେ ଆଉ ଆସିବେନି ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ।

 ସେ ଜାଣିକି କହିଲେ ତମକୁ ମୋତେ ରୁମ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ।

ସନ୍ଧ୍ୟା:- ତମକୁ ତ ସବୁ ଜଣା ଆଉ । ମୁଁ ଆସୁଛି ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ।


To be continued…….


Promo: (   କୁମାର ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ର ଆଉ କିଛି କଥା ପଢିବା next page ରେ…… )

କୁମାର ଙ୍କ Personal Diary ରୁ……..

Pages:
Follow my Blog and find Smruti Tume Sradhanjali Part-43Follow My Pages:- 


Thanks….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *